Saturday

keh diya k BAS...!

Shab bhar teray mareez ki
 haalat yehi rahi...

Jis ne bhi nabz pe hath rakha, 
keh diya k BASS...!
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...